W  O  J  C  I  E  C  H      L  A  S  K  O  W  S  K  I
Ur. 1960 we Wrocławiu,

Artysta i pedagog artystyczny

Studia w PWSSP w Poznaniu.

Dyplom w 1986 na Wydziale Wychowania Plastycznego.

Od 1991 r. współpracuje jako pedagog i animator projek-

tów artystyczno - edukacyjnych z wieloma instytucjami

w Danii, Austrii i w Niemczech.

M.in. szkołą plastycznąWydziału Oświaty w Kopenhadze

(Billedskolen i Tvillingehallen),Galerią Narodową (Statens

Museum for Kunst) w Kopenhadze, KLAX w Berlinie

i Kulturkontakt Austria.

Jako artysta pracuje w obszarze rzeźby / instalacji i foto-

grafii.

Udział w wystawach i publikacje w Austrii, Danii, Francji,

Polsce i w Niemczech.

CVCVde.html
WYSTAWYKRANISTER.html
LAND-ARTLAND-ART.html
PEDAGOGIKA
ARTYSTYCZNAKUNSTUNTERRICHT.html
SZTUKA
Z DZIECMI I Z MŁO-
DZIEŻĄBRpl.html