MATEMATIK & KUNSTMATdk.html

Billedkunst

med børn og unge

                Projekter for skoler

              Projekter for sommerkunstskoler

           Projekter og formidling for museer

       Projekte for andre institutioner

    Projekte og workshops for lærere og

pædagoger

Arbejdet med billeder og billedkunst bør have en fremtrædende plads i børns og unges dannelses proces og ikke kun alene begrænses til faget billed-kunst i skolen.

  Dette arbejde er en meget vigtig faktor i børns udvikling da det stimulerer og udvikler både motoriske, praktiske og intellektuelle færdigheder.

  Billedkunst kan danne en perfekt ramme for tværfaglig og kreativ læring, da den i dag rummer og forholder sig til en bred vifte af problematikker: humanistiske, naturvidenskabelige og samfundspolitiske.


Arbejdet med kunst er en vedvarende formulering af spørgsmål og problemstillinger samt søgen efter svar.

  Det er en proces med konstant vekslen mellem det konkrete og rationelle på den eneside og det intu- itive og uforudsigelige på den anden.

  Et forløb med eksperimenteren og erkendelse, hvor der opstår et værdifuldt og lærerigt sammenspil mellem de kropslige / sanselige og de intellektuelle erfaringer.

I mine projekter, der typisk strækker sig over flere dage, har eleverne mulighed for fordybelseog for at erfare denne proces og dens kompleksitet.

  Børn  og unge udvikler  i  disse  projekter  både  et aktivt og fagligt forhold til kunst og evnen til selvstændig  problemformulering  -  at  se  disse     i en sammenhæng samt søge og finde løsningsmodeller.

  Altsammen evner der er nødvendige for enhver kreativ og skabende aktivitet i et moderne samfund


Jeg tilbyder både egne færdig designede projekter  og projekter efter mere specifikke ønsker og behov, udarbejdet i dialog med samarbejdspartnere.

  Projekterne retter sig mod skoler, museer samt andre institutioner, der arbejder eller overvejer at arbejde med børn og unge.

  De kan have karakter af rene undervisningspro- jekter eller kan placeres i andre sammenhænge som f.eks. fritidsundervisning, formidlingsaktiviteter eller rumindretning (udsmyknings) projekter i institutioner og i det offentlige rum.


PÆLSKULPTURER
PAELSKULPTUR.html
UDSTILLINGERKRANISTER.html
PROFILPROFILdk.html
LAND-ARTLAND-ART.html
KUNST-UNDERVISNINGKUNSTUNTERRICHT.html
FAMILIEVÆRKSTEDFAM.WERKSTATT.html
CITY ARTCITY-ARTde.html

RUMINDRETNING
       RAUMGESTALTUNG.html
BOOK ART 7Sde.html